Case study

W BVA pracujemy na co dzień nie tylko ze stacjonarnymi punktami gastronomicznymi, których funkcjonowanie usprawniamy, ale również wspieramy wdrożenia nowych produktów (foodowych i technologicznych) na rynek w ramach usługi product development.
Jak realizujemy tego typu projekty? Najczęściej wszystko zaczyna się od pomysłu, z którym przychodzi do nas Klient i wnikliwej analizy jego potencjału, w której opieramy się na naszej wiedzy i doświadczeniu. W tym przypadku było nim wprowadzenie nowego produktu spożywczego na rynek polski, zaczynając od sektora HoReCa (którego reakcjamiała być testem celowości dalszych działań). Według naszych wstępnych założeń produkt ten miał być dedykowany dla restauracji i kawiarni, a także do nabycia przez klientów indywidualnych.

Pierwszym etapem projektu było stworzenie prototypu, a właściwie MVP (ang. Minimum Viable Product), czyli produktu, którego stopień gotowości do wprowadzenia na rynek jest wystarczający, aby zebrać możliwie jak najwięcej informacji na jego temat od potencjalnych odbiorców. Proces tworzenia prototypu rozpoczęliśmy od opracowania receptury z uwzględnieniem różnych wariantów smakowych i konkurujących ze sobą referencji i inspiracji. Punktem wyjściowym była receptura przekazywana z pokolenia na pokolenie, a sam produkt był i nadal jest tradycyjnym wyrobem, przygotowywanym najczęściej w warunkach domowych. Aby stworzyć atrakcyjny i zachęcający do zakupu produkt, należy zadbać o jego wysoką jakość, walory smakowe, jak również wybrać nazwę handlową. W tym przypadku mieliśmy w zanadrzu kilka możliwości, a wybór ostatecznej nazwy był kompromisem tradycji i specyfiki rynku polskiego. Ten aspekt jest często sprowadzany do osobistych preferencji, jednak wybór nazwy handlowej pod jaką będzie funkcjonował produkt wchodzący na rynek, jest bardzo istotny.


Zdarza się, że nasi Klienci zwracają się do nas nie tylko z pomysłem i jego inspiracją, ale z przygotowanym biznesplanem. Naszym zadaniem jest jego weryfikacja w oparciu o wszystkie założenia i ewentualna korekta. Jako firma doradcza oferujemy też przygotowanie biznesplanu od podstaw. Tworząc go warto zadbać nie tylko o szczegółowy opis produktu z uwzględnieniem analizy konkurencji, ale dostarczyć komplet informacji o wybranym modelu biznesowym i szczegółach polityki cenowej.

Jako BVA współpracujemy na co dzień z szefami kuchni i dysponujemy odpowiednim zapleczem, dzięki czemu możemy przeprowadzić takie projekty w odpowiednich warunkach. W działaniach wdrożeniowych, na etapie opracowywania harmonogramu, ustalamy ilość testów kuchennych i paneli degustacyjnych, podczas których oceniamy wraz z Klientem efekt końcowy przeprowadzonych testów. Zdarza się z różnych przyczyn, że efekt testów jest niezadowalający i konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych prac, podczas których korygujemy nasze założenia. Niezależnie od stopnia złożoności zlecenia, zawsze staramy się wyjść naprzeciw potrzebom naszych Klientów - jesteśmy elastyczni.

Po etapie testów przychodzi czas na jakościowe badania rynkowe. Etap ten składa się z kilku elementów: opracowanie ankiet, wybór miejsca badania i ekspozycji, przeprowadzenie badania (degustacja produktu + wypełnienie ankiety). Badanie zostało przeprowadzone kilkukrotnie w ciągu dni roboczych oraz weekendowych, a uczestnikami badania byli Klienci cukierni z kilkoma stolikami i Goście restauracji z obsługą kelnerską. Umożliwiło nam to zbadanie reakcji na badany produkt w różnych kontekstach i z udziałem dwóch różnych grup odbiorców.

Przygotowana na potrzeby tego projektu ankieta zawierała pytania dotyczące nie tylko cech sensorycznych produktu (m.in. smak, zapach, tekstura) ale również gotowość do zakupu (ang. Willingness To Pay) w oparciu o wcześniej nakreśloną przez nas politykę cenową. Po pomyślnym przeprowadzeniu badań, przychodzi czas na zebranie wszystkich uzyskanych odpowiedzi i ich ewentualną pogłębioną analizę. Na podstawie tych danych, możemy przejść do formułowania wniosków i opracowania kolejnych kroków w realizacji projektu bądź wprowadzenia niezbędnych korekt w recepturze, komunikacji lub szeroko rozumianej strategii.

Na podstawie odpowiedzi z ankiet, wspólnie z Klientem zadecydowaliśmy o zorganizowaniu dodatkowej sesji degustacyjnej, której celem był wybór nie trzech, a dwóch wariantów smakowych produktu. Kolejnym i zarazem ostatnim krokiem było opracowanie schematów technologicznych z uwzględnieniem sposobu przygotowania produktu krok po kroku, parametrów procesu i niezbędnego sprzętu. Schemat technologiczny służy również zaprojektowaniu odpowiedniej linii produkcyjnej na etapie przeskalowywania, co z kolei pozwala zwiększyć wydajność produkcji przewidzianej na większą skalę.


Umów się na bezpłatną konsultację
Skontaktuj się z nami
BON VIVANT SP. Z O.O.
ul. Hoża 61 lok. U1
00-682 Warszawa
biuro@bvad.pl
+48 535 444 451
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram