6 maja 2022

Koncept gastronomiczny powinien być SMART, czyli jaki?

Czytając poradniki na temat samorozwoju, często poruszanym tematem są cele (ang. objectives). Aby je osiągnąć, powinniśmy spełnić kilka warunków, o czym mówi idea SMART.

Jak się okazuje, idea SMART pasuje również do procesu kreowania konceptów gastronomicznych.

S jak Specific

Podobnie jak cel, który sobie wyznaczamy, nasz koncept powinien być sprecyzowany. W biznesplanie warto uwzględnić jak najwięcej szczegółów, stawiając nacisk na te aspekty, które mają wyróżnić nasz koncept na tle innych, już istniejących. Dlaczego? Uchroni nas to przed westchnięciami osób czytających nasz biznesplan (mogą być wśród nich potencjalni inwestorzy!) kiedy dowiedzą się, że chcemy otworzyć kolejną kawiarnię w stylu francuskim. To za mało!

M jak Measurable

Cel powinien być mierzalny, co pozwala poźniej stwierdzić, czy został osiągnięty. Natomiast jak możemy to odnieść do konceptu nowej kawiarni czy restauracji? W dość prosty sposób. Aby coś "zmierzyć" potrzebujemy danych, a lokal gastronomiczny dostarcza ich wielu, w postaci procentu czy wskaźnika. Na etapie kreowania konceptu bardzo ważna jest symulacja finansowa. To pozwoli nam zweryfikować czy i w jakim stopniu nasze założenia pokryły się z rzeczywistym wynikiem oraz stwierdzić czy nasz „cel” został osiągnięty.

A jak Achievable

Koncept powinien być osiągalny, możliwy do zrealizowania w danych warunkach. Chyba, że realizujemy koncept efemeryczny w stylu pop-up, który z założenia ma istnieć krótko. W tym przypadku, mówimy jednak o pomyśle na biznes, który ma przetrwać lata. Sprecyzowanie „osiągalności” jest ważne przy utrzymaniu motywacji w dążeniu do założonego celu. Zmotywowany powinien być nie tylko Właściciel, ale też Zespół pracujący na sukces konceptu.

R jak Realistic/Relevant

Określenia „Achievable” i „Realistic” są do siebie bardzo zbliżone, z tego względu coraz częściej można spotkać się z rozwinięciem „Relevant”. To określenie sugeruje, że cele założone są zgodnie ze stanowiskiem i wykonywaną funkcją w organizacji.

T jak Time-bound

Przed nami ostatnia, ale równie ważna cecha. Nowy koncept powinien być określony w czasoprzestrzeni. W przypadku lokalu gastronomicznego, na sukces często trzeba pracować latami, dlatego warto zastosować metodę małych kroków i wyznaczyć tzw. kroki milowe (ang. milestones). Pomoże to w utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania zespołu, aż do osiągnięcia głównego celu.

Twój koncept spełnia wszystkie cechy SMART?

Świetnie, ale to jeszcze nie koniec - to dopiero początek!

Umów się na bezpłatną konsultację
Skontaktuj się z nami
BON VIVANT SP. Z O.O.
ul. Hoża 61 lok. U1
00-682 Warszawa
biuro@bvad.pl
+48 535 444 451
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram