26 marca 2024

Jak napisać biznesplan dla restauracji? 5 praktycznych wskazówek

Otwarcie własnej restauracji to marzenie wielu pasjonatów gastronomii. Jednakże, aby marzenie przekuć w rzeczywistość, kluczowym elementem jest solidnie przygotowany biznesplan. W tym artykule przedstawimy 5 praktycznych wskazówek, które pomogą Ci stworzyć kompletny i skuteczny plan działania dla Twojej restauracji.

Znaczenie dobrego biznesplanu w branży gastronomicznej 

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zrozumieć, dlaczego biznesplan jest tak istotny dla nowego konceptu gastronomicznego. Jest to nie tylko dokument wymagany przez potencjalnych inwestorów czy instytucje finansowe, ale przede wszystkim dokument, która określa cele, strategie działania oraz kosztorys planowanej inwestycji.

W branży gastronomicznej, gdzie konkurencja jest bardzo duża, a trendy zmieniają się dynamicznie, biznesplan jest nieodzownym narzędziem zarządzania.

Biznesplan dla restauracji: Co powinien zawierać? 

Podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w biznesplanie restauracji, to:

Streszczony opis działalności

Jak sama nazwa wskazuje, ta część nie powinna być zbyt długa. Ważne jest to, aby w klarowny i atrakcyjny dla czytelnika sposób przedstawić swój pomysł i zawrzeć cel biznesowy. W opisie działalności można zawrzeć streszczenie biznesplanu uwzględniając informacje na temat: rodzaju konceptu i lokalizacji, grupy docelowej, wyróżnika (ang. Unique Value Proposition) czy jego mocnych stron.

Analiza rynku (w tym analiza konkurencji)

Znajomość konkurencji i tego, co oferują inne lokale o podobnym profilu działalności jest kluczowym elementem biznesplanu, jak i wiedzą niezbędną w przypadku każdego właściciela biznesu. Mając wiedzę na temat konkurencji, możemy dość dobrze oszacować trendy, preferencje i demografię potencjalnych Gości, a to prosta droga do określenia grupy docelowej.

Analiza kosztów

Ten element biznesplanu polega na oszacowaniu wszystkich wydatków związanych z uruchomieniem i prowadzeniem restauracji. W skład analizy kosztów wchodzą koszty inwestycyjne (np. zakup lub wynajem lokalu), koszty stałe (np. czynsz i opłaty za media) i koszty zmienne (np.  surowce spożywcze). Im dokładniejsza analiza kosztów, tym bardziej precyzyjne określenie potrzeb w celu osiągnięcia rentowności biznesu.

Prognoza finansowa wraz z analizą wrażliwości

Jest to narzędzie prognozujące przyszłe wyniki finansowe restauracji na podstawie przyjętych założeń biznesowych. Prognoza finansowa to szacunkowe wartości przychodów, kosztów operacyjnych, nakładów inwestycyjnych oraz zysków i strat. Analiza wrażliwości polega na badaniu wpływu różnych czynników, takich jak cena, sprzedaż, koszty produkcji, na wyniki finansowe działalności.

Analiza SWOT

Ta dobrze znana analiza pozwala na zidentyfikowanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na powodzenie biznesu. Jest to narzędzie, które pozwala właścicielowi restauracji zrozumieć jej pozycję na rynku oraz opracować skuteczną strategię biznesową, wykorzystując mocne strony i szanse, minimalizując słabości oraz zarządzając zagrożeniami.

Plan marketingowy

Ten element biznesplanu ma kluczowe znaczenie, ponieważ stanowi strategię promocji restauracji i budowania świadomości marki wśród potencjalnych klientów, a przyszłych Gości. W planie marketingowym warto również uwzględnić metodę pomiaru skuteczności działań marketingowych, aby w przyszłości móc je korygować celem osiągania lepszych rezultatów.

Biznesplan dla restauracji: Określ działania operacyjne

Przygotowując biznesplan dla nowej restauracji, w kolejnym kroku należy skupić się na określeniu działań operacyjnych, takich jak:

Lokalizacja i infrastruktura

Wybierając odpowiednią lokalizację dla Twojego konceptu należy przeanalizować potencjalne lokalizacje pod kątem m.in.: parametrów technicznych, widoczności oraz grupy docelowej. Infrastruktura restauracji, w tym układ kuchni, przestrzeń dla Gości oraz całe wyposażenie, musi być odpowiednio zaplanowana i wyszczególniona w biznesplanie.

Menu i dostawcy

Opracowanie niezawodnego menu w restauracji to wyzwanie samo w sobie. Menu stanowi ofertę dań i napojów, jak również narzędzie sprzedaży, gdzie w grę wchodzi nie tylko smak potraw, a kalkulacja kosztu produkcji i marży. Tu równie istotną rolę ogrywają dostawcy produktów spożywczych, a ich wybór nie powinien być przypadkowy, zapewniając odpowiedni stosunek jakości produktów do ich cen.

Personel

Skompletowanie odpowiedniego zespołu pracowników w restauracji to jedno z ważniejszych, ale i najtrudniejszych zadań. Tworząc biznesplan warto zacząć od określenia zapotrzebowania na personel, czyli wielkości zatrudnienia, a dalszych krokach uwzględnić plan rekrutacji i szkoleń wdrożeniowych w oparciu o ustalone standardy obsługi Gości.

Biznesplan dla restauracji: Zaplanuj strategię marketingową

Bez skutecznej strategii marketingowej restauracja może mieć trudności z dotarciem do docelowej grupy Gości. W ramach ustalania strategii marketingowej uwzględnij te elementy:

Branding i identyfikacja wizualna

Branding restauracji to sposób, w jaki restauracja definiuje się i komunikuje z Gośćmi, tworząc unikalną tożsamość marki. Identyfikacja wizualna zaś to sposób prezentacji marki poprzez logo, kolorystykę, czcionki i inne elementy graficzne. Przy użyciu tych elementów, restauracja prezentuje się na zewnątrz, na materiałach reklamowych, stronie internetowej czy opakowaniach. Poprzez branding i identyfikację wizualną restauracja buduje spójny wizerunek, który buduje zaufanie wśród Gości i pozwala wyróżnić się na tle konkurencji.

Plan promocji i strategia cenowa

Plan promocji restauracji ma na celu zwiększenie świadomości marki i przyciągnięcie Gości. Może on zawierać różnorodne działania, takie jak reklamy w mediach społecznościowych, kampanie reklamowe czy udział w lokalnych wydarzeniach. Strategia cenowa natomiast określa sposób ustalania cen produktów i usług oferowanych przez restaurację. Określając strategię cenową warto wziąć pod uwagę takie czynniki jak: koszt produktów, preferencje Gości i ceny u konkurencji.

Biznesplan dla restauracji: Przeprowadź analizę finansową

Ostatnim, ale nie mniej istotnym krokiem jest przeprowadzenie analizy finansowej Twojego nowego biznesu. Tworząc biznesplan, skup się na:

  • Szacunkowych kosztach inwestycji,
  • Przychodach i prognozach finansowych,
  • Budżecie,
  • Planie awaryjnym.

Dokładnie oszacuj koszty inwestycji, które będą potrzebne na uruchomienie restauracji, wliczając w to zakup lub wynajem lokalu, remonty, zakup sprzętu i wyposażenia oraz opłaty za licencje i niezbędne pozwolenia. Następnie przeprowadź szczegółową analizę przychodów i na ich podstawie opracuj prognozy finansowe, aby oszacować potencjalne dochody i zyski restauracji na przestrzeni czasu. Ważne jest również stworzenie realistycznego budżetu, który uwzględnia wszystkie koszty stałe i zmienne związane z prowadzeniem restauracji. Dodatkowo, nie zapomnij o przygotowaniu planu awaryjnego, który pozwoli Ci zareagować na ewentualne trudności finansowe i nieprzewidziane sytuacje, zapewniając stabilność finansową Twojego nowego biznesu.

Biznesplan dla restauracji: Na zakończenie

Na zakończenie biznesplanu podsumuj wszystkie kluczowe punkty i wyraź swoje cele dotyczące przyszłości Twojego biznesu. Pamiętaj, że biznesplan jest żywym dokumentem, który może być modyfikowany wraz z rozwojem restauracji.

Stworzenie biznesplanu dla restauracji może być wyzwaniem, ale dzięki tym praktycznym wskazówkom będziesz miał solidną podstawę do budowy sukcesu Twojego przedsięwzięcia gastronomicznego. Warto poświęcić mu odpowiednią uwagę i czas, gdyż może to być klucz do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

Umów się na bezpłatną konsultację
Skontaktuj się z nami
BON VIVANT SP. Z O.O.
ul. Hoża 61 lok. U1
00-682 Warszawa
biuro@bvad.pl
+48 535 444 451
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram